Dagelijks archief: 28 augustus 2014

Evolutionaire voorgangers

CIMG2160Vaak wordt voorondersteld dat een dier geen geheugen heeft en niet kan denken. Dat is op zich niet onjuist, de meeste dieren zijn of bestaan gewoonweg, zij leven zonder ‘een bemiddelend principe’. Dit geldt natuurlijk niet voor het streven om de soort in stand te houden en alles wat daarmee samenhangt. Dan is er meer sprake van de wil tot voortbestaan, om te overleven. Tot voor kort werden deze chimpansees gebruikt voor medische proeven, in Nederland is dat verboden. Dat hangt samen met het feit dat ze wel erg veel overeenkomsten vertonen met de mens. Dit prachtige dier heeft wel degelijk een geheugen en kan zelfs tot op zekere hoogte ‘nadenken’. Met hun melancholieke -lege – blik en hun opvallende groepsgedrag zijn ze de meest bekeken soort in dierentuinen. Deze  bijzondere foto is een ode op de aapmensen, onze evolutionaire voorgangers.