Werk in uitvoering

‘Het wil niet lukken, dat schrijven. Dagen, weken worden doorgebracht in een machteloos uitkijken naar het moment van de verlossende bezieling. Al te enthousiaste aanvangspogingen, opzetjes en beginnetjes leiden tot niets maar versterken slechts het zeurende, schrijnende gevoel van zinledigheid.’

‘Het lijkt alsof ik – nadat ik lang heb geaarzeld – de taal opnieuw moet uitvinden. Woord voor woord, zin voor zin, moet rangschikken, proeven en vloeiend aaneenrijgen. Hoofdstuk na hoofdstuk plaatsen in mijn verhaal tegen de achtergrond van het grote Idee. Aanvankelijk verzette ik me hevig, maar toen ik eenmaal begonnen was veroverde het woordspel me volledig, nam het me – dagenlang – in beslag.’

Twee citaten genomen uit mijn essay: Verlaat afscheid van Gerard Reve. Ga voor deze tekst naar ‘De illusie van de zelfbepaling’.

Op dit moment (april 2021) werk ik aan ‘De geheime trap’ een tekst die onder andere gaat over de mysticus Johannes van het Kruis (1542 – 1591).