Werk in uitvoering

‘Het wil niet lukken, dat schrijven. Dagen, weken worden doorgebracht in een machteloos uitkijken naar het moment van de verlossende bezieling. Al te enthousiaste aanvangspogingen, opzetjes en beginnetjes leiden tot niets maar versterken slechts het zeurende, schrijnende gevoel van zinledigheid.’

‘Het lijkt alsof ik – nadat ik lang heb geaarzeld – de taal opnieuw moet uitvinden. Woord voor woord, zin voor zin, moet rangschikken, proeven en vloeiend aaneenrijgen. Hoofdstuk na hoofdstuk plaatsen in mijn verhaal tegen de achtergrond van het grote Idee. Aanvankelijk verzette ik me hevig, maar toen ik eenmaal begonnen was veroverde het woordspel me volledig, nam het me – dagenlang – in beslag.’

Twee citaten genomen uit mijn essay: Verlaat afscheid van Gerard Reve. Ga voor deze tekst naar ‘De illusie van de zelfbepaling’.

Op dit moment (januari 2024) werk ik aan een herziening van mijn essay over Gerard Reve. De werktitel luidt: ‘De ontoereikendheid van de menselijke liefde’. Daarnaast aan: De geheime trap’ een tekst die gaat over de mysticus Johannes van het Kruis (1542 – 1591). Tenslotte richt ik me op De Vijfenzeventig Bladen en andere manuscripten van Marcel Proust, een publicatie die in 2022 verscheen.