Dagelijks archief: 9 augustus 2014

Tips om beter met de tijd om te gaan

levenskunstHet hierbij gevoegde interview ken ik al enige tijd. Aanvankelijk liet het me  niet los. Ik had de drie tips van Dohmen zelfs uitgeknipt. Maar ik heb het eigenlijk niet zo op ‘levenskunst’, alsof het om een een af te scheiden discipline gaat. Het klinkt me allemaal te gemakkelijk in de oren. Te schematisch, te simpel, alsof het niet veel met het gewone leven en de daarmee verbonden verwarring heeft te maken. Maar, daarnet bij het opruimen van mijn bureau kwam ik ze weer tegen en ik vind ze toch boeiend genoeg om ze hier even weer te geven.

http://www.evdaimonia.nl/images/Joep_Dohmen_komt_verveling_nog_voor_bij_jullie.pdf

De drie belangrijkste tips van Joep Dohmen om beter om te gaan met de tijd:
1. Ken je dominante verlangens
Breng er een rangorde in aan, en zorg ervoor dat je achter die verlangens kunt staan. Anders leef je in verwarring.
2. Ken je speelruimte
Die speelruimte kan emotioneel of financieel zijn, maar ook fysiek. Ik ben nu bijvoorbeeld op een leeftijd dat mijn lichaam aftakelt. Dat beperkt mijn mogelijkheden.
3. Wees je bewust van je eindigheid
Je kunt niet uitgaan van statistieken die voorspellen dat je 85 of 90 jaar oud wordt. Bedenk wat je nog moet doen.

Ik bedacht al snel dit is plan A: het leven als ‘planningsopgave’. Maar wat is plan B? Dat je het niet in hand hebt, dat oude oriëntaties niet langer houvast bieden, dat je het niet kunt bedenken, plan ‘gebakken peren’ zal ik maar zeggen. Dat het leven nadrukkelijk niet volgens plan A verloopt. Die tips zijn best wel aardige tips, maar we moeten er niet teveel en zeker geen wonderen van verwachten. Het is me al met al te mangerial en heeft weinig te maken met het tastend zoeken naar nieuwe betekenissen of oude loslaten.