Overzicht

Facebook-Header_6

Inzet- vogelvlucht

De rots van Calpe handelt over vriendschap, en de verwerking van een traumatisch incident uit het verleden waarbij een zeskoppige wielervriendenkring wordt geconfronteerd met dood en schuld. De novelle onderzoekt de voortdurende dreiging van en angst voor ouderdom en dood, en manieren om daarmee om te gaan. Bij de verteller en hoofdpersoon Aard Zorgdrager is er eerst sprake van ontkenning en vermijdingsgedrag, later van confrontatie en verwerking.

Wegtrekken

De rots van Calpe wil troostrijk en bemoedigend zijn zonder de waarheid te verbloemen. Trieste en verschrikkelijke gebeurtenissen zijn verwerkbaar, kunnen later – als de veerkracht is toegenomen – een plaats krijgen. Maar er zijn niet geringe risico’s verbonden aan het overwinnen van een tragedie. Aard Zorgdrager deinst terug voor het ongewisse en de consequenties van een dergelijke zoektocht. De dreiging roept de angst voor de dood in hem op. Hij staat voor de keus om thuis te blijven of de weg van zijn hart te volgen. Dat ‘op pad gaan’ heeft tegenspeler Frans Bregonje al geruime tijd geleden gedaan. Allebei vinden ze wegen om met het verleden in het reine te komen en hun vriendschap nieuw leven in te blazen. Een dik zwart boek is de steeds terugkerende en verbindende draad in deze novelle.

Onderliggende thematiek

Het wielrennen staat voor jeugdige overmoed en de wil tot onsterfelijkheid. Het symboliseert de gedachte dat we autonome en vrije personen zijn die het leven menen op te kunnen eisen. Maar we kunnen slechts tot op zekere hoogte beslissen over de feitelijke wereld waarin we terechtkomen.

Bram Bakker En profile© Bram Zoon [24 april] 2014