Dronkemanswandeling

Titus Lucretius Carus geeft in ‘De Rerum Natura’ een schets van stofjes die krioelen tegen het zonlicht dat een vertrek binnenstoomt. Hij beschouwde dit als het bewijs van de door hem beschreven atomen. Die ‘kleine deeltjes’ vertonen een toevallig aandoend patroon ook wel ‘dronkemanswandeling’ genoemd. Soms botsen of laten ze onverwachte zwenkingen zien.

Wil je meer weten over Lucretius en zijn ‘Natuur van de dingen’? Ga voor dit essay naar ‘de illusie van de zelfbepaling.’

© Bram Zoon 2014